Polityka ochrony danych osobowych

ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA  („Firma”) dąży do przestrzegania obowiązujących przepisów Ustwa i Rozporządzeń związanych z Ochroną Danych Osobowych w krajach, w których Firma prowadzi działalność. Niniejsza polityka określa podstawowe zasady, na podstawie których Firma przetwarza dane osobowe konsumentów, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, pracowników i innych osób fizycznych a także opisuje obowiązki oddziałów i pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Pełna treść Polityki ochrony danych osobowych ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA POBIERZ