Prawa autorskie

Elementy stron internetowych ElektroEko Organizacji Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. („ElektroEko”) chronione prawem są i nie mogą być kopiowane/naśladowane w całości ani w części. Żadne elementy graficzne, logo, zdjęcie ani teksty ze strony www.elektrosmieci.pl oraz zawartych na niej podstron nie mogą być kopiowane w całości lub części i publikowane na innych stronach bez uzyskania pisemnej zgody ElektroEko. ElektroEko nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji zawartych w tekstach, dokumentach oraz związanych z nimi grafikach publikowanych w serwisie internetowym www. elektrosmieci.pl ElektroEko nie ponosi odpowiedzialności za utratę aktualności danych prezentowanych na przedmiotowym serwisie. Publikowane informacje są uaktualniane okresowo. Prawa autorskie: Copyright 2012-2013 ElektroEko Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki handlowe oraz nazwy innych produktów i instytucji wymienionych na stronach internetowych www. elektrosmieci.pl  są zastrzeżonymi znakami towarowymi. Projekt: aimc.pl